Điều hòa Funiki 12000 BTU

Điều hòa Funiki 2 chiều 12000BTU SH12MAC
-25%

Điều hòa Funiki 2 chiều 12000BTU SH12MAC

2 chiều 12000 BTU
Giảm -25%
6,390,000₫ 8,500,000₫
Điều hòa Funiki 2 chiều 12000BTU SBH12
-27%

Điều hòa Funiki 2 chiều 12000BTU SBH12

12000 BTU 2 chiều
Giảm -27%
7,690,000₫ 10,500,000₫
Điều hòa Funiki 12000BTU SH12MMC2
-39%

Điều hòa Funiki 12000BTU SH12MMC2

12000 BTU
Giảm -39%
6,490,000₫ 10,500,000₫
Điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều SSH12
-31%

Điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều SSH12

12000 BTU 2 chiều
Giảm -31%
6,290,000₫ 9,100,000₫
Điều hòa Funiki 12000BTU inverter SIC12N
-21%

Điều hòa Funiki 12000BTU inverter SIC12N

Inverter 12000 BTU
Giảm -21%
7,890,000₫ 9,900,000₫
Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều SSC12
-23%

Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều SSC12

12000 BTU 1 chiều
Giảm -23%
5,240,000₫ 6,800,000₫
Điều hòa Funiki 1 chiều 12000BTU SBC12
-26%

Điều hòa Funiki 1 chiều 12000BTU SBC12

12000 BTU 1 chiều
Giảm -26%
5,240,000₫ 7,000,000₫
Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12TMU Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12TMU
-25%

Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12TMU

12000 BTU
Giảm -25%
5,740,000₫ 7,600,000₫
Điều hòa Funiki Inverter 12000 BTU 1 chiều HIC12TMU Điều hòa Funiki Inverter 12000 BTU 1 chiều HIC12TMU
-30%

Điều hòa Funiki Inverter 12000 BTU 1 chiều HIC12TMU

Inverter 12000 BTU
Giảm -30%
6,440,000₫ 9,200,000₫
Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều HSH12TMU Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều HSH12TMU
-24%

Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều HSH12TMU

12000 BTU
Giảm -24%
6,490,000₫ 8,500,000₫
Điều hòa Funiki Inverter 12000 BTU 2 chiều HIH12TMU Điều hòa Funiki Inverter 12000 BTU 2 chiều HIH12TMU
-31%

Điều hòa Funiki Inverter 12000 BTU 2 chiều HIH12TMU

12000 BTU Inverter
Giảm -31%
8,690,000₫ 12,500,000₫
Điều hòa Funiki 1 chiều 12000BTU SC12MAC
-29%

Điều hòa Funiki 1 chiều 12000BTU SC12MAC

12000 BTU 1 chiều
Giảm -29%
5,290,000₫ 7,400,000₫
Điều hòa Funiki 12000 BTU wifi 1 chiều inverter HSIC12TMU
-38%

Điều hòa Funiki 12000 BTU wifi 1 chiều inverter HSIC12TMU

Inverter 12000 BTU 1 chiều
Giảm -38%
6,440,000₫ 10,260,000₫
Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều inverter HIC12MMC
-15%

Điều hòa Funiki 12000BTU 1 chiều inverter HIC12MMC

Inverter 1 chiều 12000 BTU
Giảm -15%
6,340,000₫ 7,400,000₫
Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều SC12MMC2
-23%

Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều SC12MMC2

12000 BTU
Giảm -23%
5,590,000₫ 7,200,000₫
Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12MMC Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12MMC
-19%

Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12MMC

12000 BTU
Giảm -19%
5,590,000₫ 6,900,000₫
Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12TAX Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12TAX
-16%

Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12TAX

12000 BTU
Giảm -16%
5,590,000₫ 6,600,000₫