Điều hòa Gree

Điều hòa 1 chiều Gree inverter 12000BTU GWC12UB-S6D9A4A

Inverter 12000 BTU 1 chiều
Liên hệ

Điều hòa 1 chiều Gree inverter 18000BTU GWC18UC-S6D9A4A

Inverter 18000 BTU 1 chiều
Liên hệ

Điều hòa 1 chiều Gree inverter 9000BTU GWC09UB-S6D9A4A

Inverter 9000 BTU 1 chiều
Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 18.000BTU GKH18K3BI/GUCN18NK1A0

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 18.000BTU GKH18K3HI/GUCN18NK3HO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 24.000BTU GKH24K3BI/GUCN24NK1A0

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 24.000BTU GKH24K3HI/GUCN24NK3HO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 30.000BTU GKH30K3BI/GUCN30NK1A0

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 30.000BTU GKH30K3HI/GUCN30NK3HO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 36.000BTU GKH36K3BI/GUCN36NM1AO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 36.000BTU GKH36K3HI/GUCN36NM3HO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 42.000BTU GKH42K3BI/GUCN42NM1A0

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 42.000BTU GKH42K3HI/GUCN42NM3HO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 48.000BTU GKH48K3BI/GUCN48NM1AO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 48.000BTU GKH48K3HI/GUCN48NM3HO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 1 chiều 60.000BTU GKH60K3HI/GUCN60NM3HO

Liên hệ
Điều hòa âm trần Gree 18.000BTU GUD50T/A-K/GUL50W/A-K
-24%

Điều hòa âm trần Gree 18.000BTU GUD50T/A-K/GUL50W/A-K

Giảm -24%
21,550,000₫ 28,015,000₫
Điều hòa âm trần Gree 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K
-24%

Điều hòa âm trần Gree 18000BTU GUD50T/A1-K/GU50W/A1-K

Giảm -24%
22,500,000₫ 29,250,000₫

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 18.000BTU GKH18K3BI/GUHN18NK1AO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 18.000BTU GKH18K3HI/GUHN18NK3HO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 24.000BTU GKH24K3BI/GUHN24NK1AO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 24.000BTU GKH24K3HI/GUHN24NK3HO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 30.000BTU GKH30K3BI/GUHN30NK1AO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 30.000BTU GKH30K3HI/GUHN30NK3HO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 36.000BTU GKH36K3BI/GUHN36NM1AO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 36.000BTU GKH36K3HI/GUHN36NM3HO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 42.000BTU GKH42K3BI/GUHN42NM1AO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 42.000BTU GKH42K3HI/GUHN42NM3HO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 48.000BTU GKH48K3BI/GUHN48NM1AO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 48.000BTU GKH48K3HI/GUHN48NM3HO

Liên hệ

Điều hòa âm trần Gree 2 chiều 60.000BTU GKH60K3HI/GUHN60NM3HO

Liên hệ
Điều hòa âm trần Gree 24.000BTU GU71T/A-K/GUL71W/A-K
-24%

Điều hòa âm trần Gree 24.000BTU GU71T/A-K/GUL71W/A-K

Giảm -24%
24,700,000₫ 32,110,000₫
Điều hòa âm trần Gree 24000BTU GU71T/A1-K/GU71W/A1-K
-24%

Điều hòa âm trần Gree 24000BTU GU71T/A1-K/GU71W/A1-K

Giảm -24%
28,250,000₫ 36,725,000₫

Điều hòa âm trần Gree 32000BTU GU85T/A1-K/GU85W/A1-K

Liên hệ
Điều hòa âm trần Gree 36.000BTU GU100T/A-K/GUL100W/A-M
-24%

Điều hòa âm trần Gree 36.000BTU GU100T/A-K/GUL100W/A-M

Giảm -24%
31,800,000₫ 41,340,000₫
Điều hòa âm trần Gree 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-K
-24%

Điều hòa âm trần Gree 36000BTU GU100T/A1-K/GU100W/A1-K

Giảm -24%
35,650,000₫ 46,345,000₫