Máy hút chân không công nghiệp

Máy ép chân không VCC03-C (DZ-400/2D) Máy ép chân không VCC03-C (DZ-400/2D)
-12%

Máy ép chân không VCC03-C (DZ-400/2D)

Giảm -12%
14,650,000₫ 16,500,000₫
Máy ép chân không VCC04-C (DZ-500/2D) Máy ép chân không VCC04-C (DZ-500/2D)
-12%

Máy ép chân không VCC04-C (DZ-500/2D)

Giảm -12%
21,720,000₫ 24,600,000₫
Máy hút chân không buồng đơn VCC03
-15%

Máy hút chân không buồng đơn VCC03

Giảm -15%
24,750,000₫ 28,900,000₫
Máy hút chân không buồng đơn VCC04 Máy hút chân không buồng đơn VCC04
-13%

Máy hút chân không buồng đơn VCC04

Giảm -13%
28,890,000₫ 32,900,000₫
Máy hút chân không công nghiệp buồng đôi VCC05 Máy hút chân không công nghiệp buồng đôi VCC05
-20%

Máy hút chân không công nghiệp buồng đôi VCC05

Giảm -20%
50,400,000₫ 62,500,000₫
Máy hút chân không công nghiệp buồng đơn VCC02
-9%

Máy hút chân không công nghiệp buồng đơn VCC02

Giảm -9%
16,060,000₫ 17,600,000₫
Máy hút chân không công nghiệp DZ – 400
-7%

Máy hút chân không công nghiệp DZ – 400

Giảm -7%
14,040,000₫ 15,000,000₫
Máy hút chân không công nghiệp New Sun DZQ 500 Máy hút chân không công nghiệp New Sun DZQ 500
-9%

Máy hút chân không công nghiệp New Sun DZQ 500

Giảm -9%
16,500,000₫ 18,000,000₫
Máy hút chân không công nghiệp VC100-60
-9%

Máy hút chân không công nghiệp VC100-60

Giảm -9%
26,570,000₫ 29,000,000₫
Máy hút chân không công nghiệp VC100-80
-9%

Máy hút chân không công nghiệp VC100-80

Giảm -9%
33,540,000₫ 36,850,000₫
Máy hút chân không công nghiệp VC99 Máy hút chân không công nghiệp VC99
-9%

Máy hút chân không công nghiệp VC99

Giảm -9%
16,520,000₫ 18,150,000₫
Máy hút chân không công nghiệp VCE 30
-10%

Máy hút chân không công nghiệp VCE 30

Giảm -10%
14,850,000₫ 16,500,000₫
Máy hút chân không công nghiệp VCE 40
-9%

Máy hút chân không công nghiệp VCE 40

Giảm -9%
16,570,000₫ 18,200,000₫
Máy hút chân không công nghiệp VCE 60
-10%

Máy hút chân không công nghiệp VCE 60

Giảm -10%
34,040,000₫ 37,500,000₫
Máy hút chân không công nghiệp VCE26
-14%

Máy hút chân không công nghiệp VCE26

Giảm -14%
12,830,000₫ 14,900,000₫
Máy hút chân không công nghiệp VCE50
-10%

Máy hút chân không công nghiệp VCE50

Giảm -10%
24,040,000₫ 26,500,000₫