Tủ lạnh Panasonic

Tủ lạnh Panasonic 540 lít Inverter NR-YW590YHHV (4 cánh) - Chính Hãng

4 cánh Inverter
31,490,000₫

Tủ lạnh Panasonic 589 lít Inverter NR-F603GT-N2 (6 Cánh) - Chính Hãng

Inverter 6 cánh
57,990,000₫

Tủ lạnh Panasonic 642 lít Inverter NR-F654GT-X2 (6 Cánh) - Chính Hãng

Inverter 6 cánh
75,890,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PAVN (2 Cánh)

Ngăn đá trên
4,990,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PKVN (2 Cánh)

Ngăn đá trên
4,990,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 167 lít NR-BA189PPVN (2 Cánh)

Ngăn đá trên
4,990,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN
-48%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 170 lít NR-BA190PPVN

Ngăn đá trên
Giảm -48%
4,900,000₫ 9,300,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PAVN (2 Cánh) Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PAVN (2 Cánh)
-58%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PAVN (2 Cánh)

Ngăn đá trên
Giảm -58%
4,080,000₫ 9,600,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN
-26%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 188 lít NR-BA229PKVN

Ngăn đá trên
Giảm -26%
6,580,000₫ 8,800,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261APSV Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261APSV
-30%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261APSV

Ngăn đá trên Inverter
Giảm -30%
7,340,000₫ 10,400,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV (2 cánh) Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV (2 cánh)
-15%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 234 lít NR-TV261BPKV (2 cánh)

Ngăn đá trên
Giảm -15%
8,240,000₫ 9,600,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280GKVN (2 Cánh) Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280GKVN (2 Cánh)
-25%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280GKVN (2 Cánh)

Ngăn đá dưới
Giảm -25%
11,380,000₫ 15,100,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN
-22%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN

Ngăn đá dưới
Giảm -22%
9,440,000₫ 12,100,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV281BGMV Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV281BGMV
-29%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV281BGMV

2 cánh Inverter
Giảm -29%
11,400,000₫ 15,890,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV281BVKV (2 cánh)

10,750,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301BPKV (2 cánh)

9,400,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV
-27%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 268 lít NR-TV301VGMV

Ngăn đá trênuudaichung
Giảm -27%
9,990,000₫ 13,600,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN
-30%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320GKVN

Ngăn đá dướiuudaichung
Giảm -30%
12,840,000₫ 18,300,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320QSVN (2 Cánh)

Inverter 2 cánh
10,540,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN
-34%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WKVN

Ngăn đá dướiuudaichung
Giảm -34%
12,540,000₫ 18,900,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 290 lít NR-BV320WSVN (2 Cánh)

11,640,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331CPKV (2 cánh)

13,390,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331GPKV (2 cánh)

14,390,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 300 lít NR-BV331WGKV

Ngăn đá dưới 2 cánh Inverter
15,300,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341BPKV (2 cánh) Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341BPKV (2 cánh)
-40%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341BPKV (2 cánh)

2 cánh Inverter
Giảm -40%
10,900,000₫ 18,060,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV
-22%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 306 lít NR-TV341VGMV

Ngăn đá trên
Giảm -22%
11,390,000₫ 14,500,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN
-32%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BC360WKVN

Ngăn đá dưới
Giảm -32%
13,290,000₫ 19,300,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN
-31%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN

Ngăn đá dướiuudaichung
Giảm -31%
13,540,000₫ 19,600,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360QSVN (2 Cánh)

11,740,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360WSVN (2 Cánh)

2 cánh
13,140,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BC361VGMV Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BC361VGMV
-29%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BC361VGMV

Ngăn đá dưới
Giảm -29%
13,490,000₫ 19,000,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BV361GPKV (2 cánh) Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BV361GPKV (2 cánh)
-18%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 325 lít NR-BV361GPKV (2 cánh)

Ngăn đá dưới Inverter
Giảm -18%
16,100,000₫ 19,500,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-TL351GPKV Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-TL351GPKV
-28%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 326 lít NR-TL351GPKV

Ngăn đá trên
Giảm -28%
12,290,000₫ 16,900,000₫

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381BPKV (2 cánh)

13,600,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV
-25%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 366 lít NR-TL381GPKV

Ngăn đá trên
Giảm -25%
13,600,000₫ 18,100,000₫
Tủ lạnh Panasonic Inverter 377 lít NR-BX421GPKV Tủ lạnh Panasonic Inverter 377 lít NR-BX421GPKV
-32%

Tủ lạnh Panasonic Inverter 377 lít NR-BX421GPKV

Ngăn đá dưới
Giảm -32%
15,100,000₫ 22,200,000₫