Điều hòa Sumikura

Điều hòa âm trần 18000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC-180/DC
-24%

Điều hòa âm trần 18000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC-180/DC

Giảm -24%
20,800,000₫ 27,040,000₫
Điều hòa âm trần 28000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC-280/DC
-24%

Điều hòa âm trần 28000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC-280/DC

Giảm -24%
22,900,000₫ 29,770,000₫
Điều hòa âm trần 36000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC-360/DC
-24%

Điều hòa âm trần 36000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC-360/DC

Giảm -24%
30,900,000₫ 40,170,000₫
Điều hòa âm trần 50000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC-500/DC
-24%

Điều hòa âm trần 50000BTU Sumikura inverter 1 chiều APC-500/DC

Giảm -24%
35,500,000₫ 46,150,000₫
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura 1 chiều 120000Btu ACS/APO-1200
-22%

Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura 1 chiều 120000Btu ACS/APO-1200

Giảm -22%
66,100,000₫ 83,947,000₫

Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura 1 chiều 42000Btu ACS/APO-420

Liên hệ
Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura 1 chiều 96000Btu ACS/APO-960
-22%

Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura 1 chiều 96000Btu ACS/APO-960

Giảm -22%
60,600,000₫ 76,962,000₫

Điều hòa âm trần nối ống gió Sumikura 2 chiều 42000Btu ACS/APO-H420

Liên hệ
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 18.000BTU APC/APO-180
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 18.000BTU APC/APO-180

Giảm -24%
16,100,000₫ 20,930,000₫

Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 24.000BTU APC/APO-240/8W-A

Liên hệ
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU APC/APO-280
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU APC/APO-280

Giảm -24%
21,550,000₫ 28,015,000₫
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 36.000BTU APC/APO-360
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 36.000BTU APC/APO-360

Giảm -24%
27,500,000₫ 35,750,000₫

Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 48.000BTU APC/APO-480/8W-A

Liên hệ

Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 50.000BTU APC/APO-500/8W-A

Liên hệ
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 60.000BTU APC/APO-600/8W-A
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 60.000BTU APC/APO-600/8W-A

Giảm -24%
36,400,000₫ 47,320,000₫
Điều hòa âm trần Sumikura 18000BTU inverter 2 chiều APC-H180/DC
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 18000BTU inverter 2 chiều APC-H180/DC

Giảm -24%
22,850,000₫ 29,705,000₫
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 18.000BTU APC/APO-H180
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 18.000BTU APC/APO-H180

Giảm -24%
19,150,000₫ 24,895,000₫

Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 24.000BTU APC/APO-H240/8W-A

Liên hệ
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 28.000BTU APC/APO-H280
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 28.000BTU APC/APO-H280

Giảm -24%
25,600,000₫ 33,280,000₫
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 36.000BTU APC/APO-H360
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 36.000BTU APC/APO-H360

Giảm -24%
30,400,000₫ 39,520,000₫

Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 48.000BTU APC/APO-H480/8W-A

Liên hệ
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 50.000BTU APC/APO-H500/8W-A
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 50.000BTU APC/APO-H500/8W-A

Giảm -24%
36,200,000₫ 47,060,000₫
Điều hòa âm trần Sumikura 28000BTU inverter 2 chiều APC-H280/DC
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 28000BTU inverter 2 chiều APC-H280/DC

Giảm -24%
26,100,000₫ 33,930,000₫

Điều hòa âm trần Sumikura 30000BTU 1 chiều APC/APO-300/8W-A

Liên hệ

Điều hòa âm trần Sumikura 30000BTU 2 chiều APC/APO-H300/8W-A

Liên hệ
Điều hòa âm trần Sumikura 36000BTU inverter 2 chiều APC-H360/DC
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 36000BTU inverter 2 chiều APC-H360/DC

Giảm -24%
35,000,000₫ 45,500,000₫
Điều hòa âm trần Sumikura 42000BTU 2 chiều APC/APO-H420
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 42000BTU 2 chiều APC/APO-H420

Giảm -24%
32,400,000₫ 42,120,000₫
Điều hòa âm trần Sumikura 42000BTU APC/APO-420
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 42000BTU APC/APO-420

Giảm -24%
31,100,000₫ 40,430,000₫
Điều hòa âm trần Sumikura 50000BTU inverter 2 chiều APC-H500/DC
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 50000BTU inverter 2 chiều APC-H500/DC

Giảm -24%
37,000,000₫ 48,100,000₫
Điều hòa âm trần Sumikura 60000BTU 2 chiều APC/APO-H600/8W-A
-24%

Điều hòa âm trần Sumikura 60000BTU 2 chiều APC/APO-H600/8W-A

Giảm -24%
39,800,000₫ 51,740,000₫
Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 28000BTU APL/APO-280
-22%

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 28000BTU APL/APO-280

Giảm -22%
22,100,000₫ 28,067,000₫
Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 36000BTU APL/APO-360
-22%

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 36000BTU APL/APO-360

Giảm -22%
27,200,000₫ 34,544,000₫
Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 42000BTU APL/APO-420
-22%

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 42000BTU APL/APO-420

Giảm -22%
28,600,000₫ 36,322,000₫
Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 50000BTU APL/APO-500
-22%

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 50000BTU APL/APO-500

Giảm -22%
33,600,000₫ 42,672,000₫
Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 60000BTU APL/APO-600
-22%

Điều hòa áp trần Sumikura 1 chiều 60000BTU APL/APO-600

Giảm -22%
36,600,000₫ 46,482,000₫

Điều hòa áp trần Sumikura 2 chiều 28000BTU APL/APO-H280

Liên hệ